Telescopic union long with elbow PVC white 245 x 7

  • Sale
  • Regular price €25.62


Telescopic union long with elbow PVC white 245 x 7